Login za poslovne korisnike

Korisničko ime


Lozinka


 
Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom DIV d.o.o. tvornice vijaka obuhvaća organizaciju, procese i resurse uz jasno propisanu odgovornost za svaku aktivnost. 
 

Procesni pristup

Glavni procesi društva: Prodaja i proizvodnja

Procesi podrške:

 • projektiranje i konstruiranje,
 • održavanje infrastrukture,
 • informatički sustav,
 • upravljanje ljudskim resursima,
 • nabava i nadzor dobavljača,
 • mjerenje i ispitivanje proizvoda,
 • mjerna i ispitna oprema,
 • nadzor nesukladnosti
 • financije, knjigovodstvo, računovodstvo,
 • opći i pravni poslovi
 • zaštita na radu,
 • zaštita okoliša


Upravljački pocesi:

 •  planiranje i ciljevi,
 •  odgovornosti i ovlaštenja,
 •  planiranje i ciljevi,
 •  nadzor programa audita,
 •  korektivne i preventivne radnje,
 • mjerenje i analiza procesa.


Zajednički dokumenti: Nadzor dokumenata i zapisa


Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom


Pored poslovnika, u DIV grupaciji razrađena je dokumentacija u 5 razina, koja obuhvaća:

 • poslovnik kvalitete,
 • procedure sustava upravljanja kvalitetom,
 • dokumente vanjskog podrijetla,
 • radne upute, upute za skladištenje i pakiranje, tehničku i tehnološku dokumentaciju,
 • zapise o kvaliteti.


U okviru dokumenata vanjskog porijekla organizacija je izgradila i održava bazu svjetskih normi ISO, ED, DIN itd., normi kupaca i industrijskih normi.


Ljudski resursi 

Ljudski resursi su najvažniji čimbenik i temelj kvalitete DIV d.o.o. tvornice vijaka.

Brzi razvoj i uspjeh u poslu najvećim dijelom su rezultat dobre kadrovske politike Društva. Velika važnost se pridaje motiviranju uposlenika za postizanje najboljih rezultata i stručnom osposobljavanju. Kvaliteta u radu, kreativnost i učinkovitost izvršitelja neposredno se održava na konkurentsku sposobnost i kontinuirano unapređenje poslovanja.
 

Za sva radna mjesta propisana je razina opće i stručne osposobljenosti stečene školovanjem ili posebnim programima obuke.Infrastruktura 

Društvo je prepoznalo potrebu za nabavom odgovarajuće infrastrukture uključujući strojeve, opremu i zgrade, kao i neophodnu podršku – energija, transport.

Kao poseban vid prepoznato je informatičko okruženje koje je uključeno u sve procese i postalo okosnica nadzora procesa.


Komunikacija s kupcem

U komunikaciji s kupcem nastojimo prepoznati sve potrebe kupca i pomoći kupcu u definiranju zahtjeva u skladu sa potrebama i važećim normama.  


Nabava
 

Osnovni repro materijal – čelik – nabavljamo od provjerenih svjetski renomiranih dobavljača uz certifikate kvalitete EN 10204, 3.1.  


Proizvodnja i usluge

Proizvodnja se odvija prema tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji praćenoj programskim okruženjem DIV System. Za proizvode se prema potrebi izrađuju Planovi kontrole kvalitete. Kontrola proizvoda provodi se u planiranim fazama izrade, rezultati se zapisuju, a za sve proizvode ostvaruje se sljedivost prema ugrađenom materijalu, procesu i rezultatima ispitivanja.

U proizvodnji se koristimo raznim klasičnim i NC/CNC strojevima za strojnu obradu, linijama za izradu vijčanih proizvoda, linijama za toplinsku obradu čelika, kemijskoj zaštiti (toplo i galvansko pocinčavanje), strojevima za rezanje limova, zavarivanje, hladnu obradu i td.

Tipičan proces izrade vijaka sastoji se od: ulazna kontrola sirovine-priprema žice/šipke pjeskarenjem/kemijskim čišćenjem-fosfatiranje-provlačenje-izrada vijaka/matice-toplinska obrada-površinska zaštita-pakiranje-isporuka.


Mjerna i ispitna oprema

Sva mjerenja provodimo dokazano ispravnom mjernom opremom. To nam omogućuje stalni nadzor mjerne opreme putem umjeravanja kod akreditiranih organizacija i provjerama od strane vlastitog osoblja. U procesima mjerenja koristi se samo provjerena mjerna oprema. Uvid u djelotvornost omogućava baza podataka koja nudi informacije o statusu umjeravanja i/ili pregleda svakog mjerila i automatski upozorava na približavanje roka za ponovno umjeravanje.


Mjerenje, analiza i poboljšanje

Društvo mjeri ključne procese (KPI) i redovito analizira.

Dodatno, društvo je prepoznalo potrebu za specifičnim statističkim tehnikama koje koristi za nadzor i upravljanje procesima, kao npr. SPC, FMEA, PPAP i td.


Nadzor i mjerenje proizvoda

Tehnička kontrola sastavni je dio Službe upravljanja kvalitetom koja odgovara neposredno Članu uprave te nije podložna utjecaju ostalih funkcija. Kvalitetu proizvoda i usluga ispituje u skladu sa pisanim procedurama, uputama i planovima kontrole koji sadrže vrstu i opseg kontroliranja, temeljem tehničke dokumentacije, nacionalnih i međunarodnih normi, zahtjeva kupca ili drugih specifičnih zahtjeva na kvalitetu. Pri tomu se vode zapisi odgovarajući zapisi o kvaliteti.  Za proizvode se izdaju certifikati u skladu s EN 10204, 2.1, 2.2, 3.1 i na zahtjev kupca 3.2.

S ciljem dokazivanja zahtjevane kvalitete proizvoda Tehnička kontrola se koristi raznim tehnikama ispitivanja:

 • mjerenje dimenzija i oblika klasičnim mjernim alatima,
 • mjerenje dimenzija i oblika 3D mjernim uređajima FARO,
 • ispitivanje mehaničkih svojstava Rm, Rp0,2/Re, A, Z, žilavost, tvrdoća (HV, HRc, HB), naugljičenja/razugljičenja, dokaznog opterećenja u skladu s normama ISO 898-1, ISO 898-2 i drugim referentnim za navedena ispitivanja,
 • mjerenje debljine prevlaka na metalnoj podlozi – debljina Zn (galvanski, elektrolitski).

Tehnička kontrola sudjeluje u procesu ulazne kontrole repro-materijala, kontrole u svim fazama proizvodnje, pripremi zapisa za zavaršnu kontrolu, izdavanje zapisa o ispitivanju, te izdaje certifikate u skladu s EN 10204, 2.1, 2.2, 3.1 i na zahtjev kupca 3.2. 

 
 

COPYRIGHT (c) 2008. DIV D.O.O. ALL RIGHTS RESERVED
web dizajn iDEA studio
PRAVNI OKVIR|OPĆI UVIJETI POSLOVANJA  
   
cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys louis vuitton outlet cheap wholesale soccer jerseys cheap nfl jerseys cheap moncler jackets
youtube link DIV Facebook DIV twitter DIV